Nasze usługi

Zakres usług

Usługi księgowe

Obsługa stacjonarna oraz Zdalna (on-line)

 • Księgi rachunkowe;
 • Rozliczenia ewidencji ryczałtowych;
 • Prowadzenie rozliczeń książki przychodów i rozchodów (KPiR);
 • Prowadzenie rozliczeń podatku VAT;
 • Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych oraz rocznych);
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

Kadre i płace

Outsourcing obsługi kadrowo-Płacowej

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników;
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego;
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
 • Prowadzenie akt osobowych;
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych;
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa;
 • Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych;
 • Pomoc w trakcie audytów;
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy;
 • Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy;
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego;
Darmowa wycena

Zadaj pytanie i poznaj ofertę

Chcesz dowiedzieć się jaką ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie i Twojej firmy? Skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy.