Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe od roku 1986 roku:

1. firma handlowa – prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, fakturowanie, obsługa kadr i płac, ZUS

2. sp. z o.o. – prowadzenie księgi handlowej, obsługa kadr i płac, ZUS

3. sp. z o.o. postawiona w stan upadłości – współpraca z syndykiem masy upadłościowej.

4. właściciel firmy „Biuro-serwis” : komputery, oprogramowanie, kasy fiskalne, serwis kas fiskalnych.

5. wspólnota mieszkaniowa – stanowisko księgowej

6. stanowisko wdrożeniowca oprogramowania Finansowo-księgowego, Kadr i płac, Środków trwałych w jednostkach budżetowych

7. Sąd Rejonowym – stanowisko księgowej w jednostce budżetowej

8. Główny Urząd Geodezji i Kartografii – stanowisko samodzielnej księgowej

9. sp. z o.o. – stanowisko księgowej

10. Towarzystwo Naukowe Warszawskie (obecnie) – główna księgowa (rozliczanie dotacji ministerialnych)

11. Szkoła Tańca (obecnie)- prowadzenie księgi rozchodów i przychodów (rozliczanie dotacji unijnych)

12. spółka jawna / sp. z o.o.  (obecnie) – główna księgowa